สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมค่ายลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อำเภอสระใคร

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 11.00 น.  นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พัชระ  งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เดินทางเข้าเยี่ยมค่ายลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสนี้ นายมติชน มูลสูตร ได้พบปะ สอบถามพร้อมมอบ ขนมเพื่อเป็นรางวัลในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจให้กับคณะลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด อีกด้วย โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูในสังกัดอำเภอสระใคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย