ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไทรงาม&โรงเรียนบ้านแม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 12.00 น. นายเทวัน  พอใจ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสายเหนือสัมพันธ์  ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข ให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไทรงามและโรงเรียนบ้านแม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสายเหนือสัมพันธ์ คณะครู และนักเรียน ในความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน++

ธีรธิดา พรหมมาแบน