กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ

วันที่ 8 ตุลาคม 2561นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 ณ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านกีฬา การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างลักษณะนิสัยรู้แพ้ รู้ชนะ

ภาพกิจกรรม