ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมอาชีพชั้นสูง ปี 2566

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมอาชีพชั้นสูง ปี 2566 รายละเอียดติดตามได้ดังเอกสารแนบ