สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 17.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางฐิติพร  เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2566 และตามด้วยการรำบายศรีเมืองของชาวหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคาย จำนวนกว่า 1,200 คน จังหวัดหนองคายได้กำหนดให้มีการจัด “งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาด พ.ศ.2566” ในระหว่างวันที่ 5 – 13 มีนาคม 2566 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายแล้ว จึงได้กลับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานตามปกติเช่นเดิม กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย กิจกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนและรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรชนในศึกสงครามปราบปรามกบฏฮ่อ , การแสดงแสงเสียงสงครามปราบฮ่อ , การออกร้านมัจฉากาชาด , จัดแข่งขันกีฬาปราบฮ่อ , การแสดงผลงานตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน , ถนนอาหาร , การประกวดร้องเพลงและการร้องเพลงเพื่อการกุศล , การจำหน่ายสินค้า ,การแสดงดนตรี คอนเสิร์ตบนเวที  โดยมีนายราชันย์  ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ และบริเวณถนนโดยรอบ