ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้ามอบนโยบายการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบนโยบายการศึกษากำหนดทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนจุดเน้นและนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของ สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 และก่อนการประชุม  มีกรมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครผู้สอนที่สร้างชื่อเสี่ยงให้กับเขตพื้นที่ฯ จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันชูโดกุ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง และรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิอันดับที่ 2 ในการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4 – ป.6 โรงเรียนบ้านป่าม่วง และเกียรติบัตรการประกวดคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  เกียรติบัตรรางวัลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564 และเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมขยายผลวิทยากรแกนนำ และผู้ประเมินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th