กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนคลองบางกระทึก สพป.นครปฐม เขต 2