โรงเรียนสามบ่อวิทยา จ.สงขลา “ขบวนแห่ผ้าพระบฏ กิจกรรมนำผ้าห่มพระธาตุเจดีย์”

วันที่ 6 มีนาคม 2566 โรงเรียนสามบ่อวิทยา นำโดย นางสาวพรทิพย์ ศรีจำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววัชรี หิดาวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่ปรึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมเดินขบวนแห่ผ้าพระบฏ กิจกรรมนำผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ จัดโดยเทศบาลตำบลบ่อตรุ โดยมีนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอระโนด เป็นประธานในพิธี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ วัดพระเจดีย์งาม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีท้องถิ่น เห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ตลอดจนสนองนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ.