ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวจันทนา พนมการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายนิกร มะโน ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลาย นางสาวกีรติ การะบูรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวสมฤดี ขันตั้ง คณะกรรมการฯ และบุคลากรในสังกัด ร่วมประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการเรียนการสอน การสร้างแกนนำและพัฒนาเครือข่ายตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประเมิน ดังนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม โรงเรียนบ้านแม่โขง โรงเรียนบ้านยางครก โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร โรงเรียนบ้านแม่ลาย โรงเรียนบ้านใบหนา และโรงเรียนบ้านมูเซอ พร้อมนี้ ท่านสกุณ แก้วพิกุล ได้ให้กำลังใจ  ผู้นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ ด้วย ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5