ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมสภากาแฟจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 26 มีนาคม 2562  >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมงานสภากาแฟจังหวัด ครั้งที่ 6/2562 ณ  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ สำนักงานชลประทานที่ 10 มโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  ซึ่งสำนักงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน # นอกจากนี้ ประธานในพิธี  ฝากถึงหัวส่วนราชการต่าง ในเรื่องของ การจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยกำชับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการแต่งการ ในการร่วมพิธีดังกล่าวให้พร้อมเพียงเป็นระเบียบเรียบร้อยสมพระเกียรติ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น สำหรับกิจกรรม “สภากาแฟ” จังหวัดชัยนาท จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีหน่วยงานต่างๆ หมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และในครั้งถัดไปหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในเดือนเมษายน