ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยมี ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ โรงเรียนในศูนย์ฯ เข้าร่วม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนในศูนย์ฯ เป็นทีมวิทยากร ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดูภาพเพิ่มเติมคลิก