ผอ.สพป.ชัยนาท เปิดงานนิทรรศการ ตลาดนัดวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม อำเภอหันคา

วันที่ 26 มีนาคม 2562  >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ ตลาดนัดวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  อำเภอหันคา  โดยมี ส.อ.ฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์ ผอ.รร.วัดราษฎร์ศรัทธาราม  ครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง ร่วมต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการ ตลาดนัดวิชาการ  เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน  ให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ได้เยี่ยมชม และ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ