สพป.ชัยนาท ประชุมการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลืออาวุโส ประจำปี 2562 และยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 26 มีนาคม 2562  >>> ดร.ลออ วิลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  เป็นประธานเปิดการประชุมการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลืออาวุโส ประจำปี 2562 และยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อชี้แจงพร้อมให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน ปีงบประมาณ 2562 ยื่นแบบขอขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร  เงินช่วยเหลืออาวุโส ประจำปี 2562  และยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท