แกรมมี่ฯ มอบหนังสือห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัด สพฐ.

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบป้าย “แกรมมี่ฯ ร่วมบริจาคหนังสือพร้อมสื่อการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา” จากนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร สพฐ. เข้าร่วมในพิธี ณ ทำเนียบองคมนตรี


ทั้งนี้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคหนังสือห้องสมุด พร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 143 โรงเรียน รวมมูลค่า 8 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารได้รับมาตรฐานการเรียนการสอนเช่นเดียวกับโรงเรียนในเมือง และเพื่อลดช่องว่างของความแตกต่าง เรื่อง มาตรฐานการเรียนการสอน ช่วยสร้างคนดีสู่สังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือห้องสมุด และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 

ภาพ : นางชุติมา สารมะโน
ข่าว : ฐิติมา ชาลีกุล