ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน+

วันเสาร์ ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน