ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายบูรพาศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการลูกเสือและนักเรียน ในกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายบูรพาศึกษา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาฝึกฝนเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะที่จำเป็นต่อโลกในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการลูกเสือต่อไป