ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมงานมหกรรมการเงิน เพื่อครูไทย “Unlock a Better Life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ครั้งที่ 2 ในภาคตะวันออก

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a Better Life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ครั้งที่ 2 ในภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ.2566 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู จากสถาบันการเงินหลายหน่วยงาน  ณ หอประชุมศานิตย์นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว