สพม.3 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน/พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 13/2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2562 เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหว ตลอดจนรับทราบนโยบายปฏิบัติจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงประชุมฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน สรุปผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ และแจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2562