สพป.สระบุรี เขต 1 ประเมินเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

13 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางวาสนา พรมเสน นักวิชาการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวลัดดา แตงหอม ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นางสาววัชรินทร์ ขำเดช นักวิชาการศึกษา ศธจ. นางณัฐรดา ฤาชัย นักวิชาการศึกษา ศธจ. ประเมินเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนธารเกษม