ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 จำนวน 1 ราย คือ นางทิพวรรณ จันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1) นางวิภา สังขฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และ 2) นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด วิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ ซึ่งดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดอย่างโปร่งใส และยุติธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) จ.ตรัง