สพป.ชัยนาท ประชุมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 27 มีนาคม 2562  >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการประชุมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เข้าร่วมประชุม  พร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  จำนวน 40 ราย  โดยได้รับความรู้จากนางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ชัยนาท และ นายสมาน บุตศรี  ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท