ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

25 มีนาคม 2562  เวลา 10.00 น. นายนิคม ผิวนวลรอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าหนองเทาและเปิดอาคารเรียน “อาคารรัตนรัตน์” และอาคาร “รัตนพงษ์” และตรวจเยี่ยมขนาดเล็กโรงเรียนบ้านดอนเงิน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี