สพป.ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 มีนาคม 2562  >>>ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมชมเจ้าพระยา สพป.ชัยนาท