กิจกรรมเข้าแถวเคารพรงชาติ เพื่อแสดงความจงรัก ภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรัก ภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน สวดมนต์ ดุอาร์และคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมและเขตสุจริต ณ สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th