สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2566

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 มอบหมายให้ นายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมวรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชมและรับฟัง รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ,” ครั้งที่ 11/2566 รับทราบข้อมูลข่าวสารการสร้างความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา และนโยบายต่าง ๆ สู่’การปฏิบัติ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน หลังจากนั้นเป็นการประชุมชี้ แจงข้อราชการติดตามภารกิจ รับฟังปัญหาการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ด้วยกระบวนการ PLC
ณ ห้องประชุมยือลาปี สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th