สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมรับชม Kick Off เปิดตัวรายการ “คลินิก สตผ.”

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมรับชม Kick Off เปิดตัวรายการ “คลินิก สตผ.”

🕜 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม Kick Off เปิดตัวรายการ “คลินิก สตผ.” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รวบรวมแบบสำรวจประเด็นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ให้ความสนใจประเด็นปัญหาและเสนอความต้องการให้ความช่วยเหลือ คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ในการดำเนินงานโครงการคลินิกออนไลน์ (คลินิก สตผ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้กำหนดจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสื่อสารข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ขับเคลื่อนบรรลุผลตามเป้าหมายการดำเนินงานต่อไป

ข่าว : ภัชราวดี ชาลี
ภาพ/เรียบเรียง : นวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/g93LXGFoy6ghGjEw6