สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรกิจกรรมถอดบทเรียน ( Best Practice) โรงเรียนสุจริตประจำปี 2561

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรกิจกรรมถอดบทเรียน ( Best
Practice) โรงเรียนสุจริตประจำปี 2561 จัดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณโรงแรมฟรายเดย์

โล่รางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนของสพป.อุตรดิตถ์เขต 1 ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับสพฐ.
ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ

เกียรติบัตรรางวัลระดับดีเยี่ยม 6 โรงเรียนได้แก่
1. โรงเรียนบ้านท่าสัก
2. โรงเรียนชายเขาวิทยา
3. โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 วัดตะลิ่งต่ำ
5. โรงเรียนบ้านกองโค
6. โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
ในวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.อุตรดิตถ์เขต 1 วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป. อุตรดิตถ์เขต 1