สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”

วันพุธที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒   นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน   ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒      ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     ในการนี้  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    โดย  นางนัยนา  ตันเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง  ได้นำเสนอผลงาน  “การจัดการขยะ  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง”  ในรายการ  “พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน”  ด้วย