สัมมนาวิชาการโครงการ eGovernment forum 2023

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน eGovernment forum 2023 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่