การอบรมเรื่อง Global Citizenship and Youth Empowerment for Inclusive Futures for All

ด้วย องค์การ APCEIU, UNESCO จัดอบรมให้แก่เยาวชน ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ Global Citizenship and Youth Empowerment for Inclusive Futures for All ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 2566 สนใจเข้าร่วมอบรมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่