สพป.ชัยนาท อบรมสะเต็มศึกษาปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2

วันที่ 28 มีนาคม 2562  >>> ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น  อบรมระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท