ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม ณ โรงเรียนบ้านสมานมิตร

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสมานมิตร ซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นต้นแบบของการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร rayong marco ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนและสร้างนวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง