สพป.หนองคาย เขต 1 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  พร้อมมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นในสาขาต่างๆ  ในระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 5 สาขา มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 สาขา และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 สาขา และรางวัลความสามารถในการเป็นผู้นำ ให้กับประธานสาภานักเรียน 1 รางวัล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  ในโอกาสนี้นางฐิติพร เขมกรรม ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมกล่าวแสดงความยินดี ชื่นชมและอวยพรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาทุกๆคน โดยมีนายสายัณห์  มูลทาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ