สพป.ชัยนาท จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี นางพรรณี งามขำ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายประยงค์ สารภูมิ ผอ.สพป.ชัยนาท นายกมล เสาวภาคสุข รอง ผอ.สพป.ชัยนาท และคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา (ชั้น ๓) สพป.ชัยนาท