สพป.ตรัง เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  ได้ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายวินัย ทองรัตน์ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม และนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2