การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นที่ขอรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ รักษาระดับเพชร ปี 1 และ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ ที่ขอรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ ระดับทอง