สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมงานเปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่้อาชีพ “เถ้าแก่น้อย บ้านพุซาง”

23 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาชีพ “เถ้าแก่น้อย บ้านพุซาง” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้กับชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานอื่นได้ชื่นชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านพุซาง