“วิชาการค้ำจุน หนุนนำชีวิตสู่เป้าหมาย ประจำปีการศึกษา  2565”

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วิชาการค้ำจุน หนุนนำชีวิตสู่เป้าหมาย” นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ และมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ ประจำปีการศึกษา  2565 โดยมีนายนัทชัย ปาลบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ ในนามประธานคณะกรรมการผู้จัดงาน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 13 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 33 คน รวม 46 คน ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจในการเรียนและเป็นแรงเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้เด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไป