ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ เครือข่ายสถานศึกษาสายน้ำตรัง

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการลูกเสือและนักเรียน ในกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 เครือข่ายสถานศึกษาสายน้ำตรัง ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาฝึกฝนเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะที่จำเป็นต่อโลกในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการลูกเสือต่อไป