กิจกรรม “Home School English Camp”

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Home School English Camp” ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่ง สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมกับ LEC Little Camp จัดค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน Home School ในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 20 คน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพ มีความมั่นใจในการสื่อสาร และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม