สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัดเร่งด่วนของสพฐ. (QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. (Quick Policy : QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสพฐ.รวมถึงการรายงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา