ผอ.สพป.สร.1 ร่วมพิธีเปิด งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ร.ร.สุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมโรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมืองจ.สุรินทร์ การนี้ นายฉลาด สาโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และ นายประจักษ์ สระแก้ว รอง ผอ.เขตพื้นที่ ร่วมต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว