สพป.สระบุรี เขต ๒ มีผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ จำนวนมากที่สุด

สพป.สระบุรี เขต ๒ มีผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนมากที่สุด
.. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  รับของที่ระลึกจาก สพฐ. ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) มีจำนวนผู้เข้าประกวดมากที่สุด โดยมีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ รายการ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก