ผอ. สพป.ชัยนาท บรรยายทิศทางการขับเคลื่อนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของจังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายประยงค์ สารภูมิ ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของจังหวัดชัยนาท ในการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมดอกบัว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท