สพม.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครการยื่นความจำนง เด็กนักเรียนไม่มีที่เรียน เพื่อจัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วัน พุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการยื่นความจำนง เด็กนักเรียนไม่มีที่เรียน เพื่อจัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2666 โดยจะประกาศผลวันที่ 7 เมษายน 2566 ทาง www.spmnw.obec.go.th และ มอบตัววันที่ 8 เมษายน 2566 สถานศึกษาที่จัดสรรที่เรียนให้ตามประกาศ