ฉก.ชน.สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมบริการด้วยใจ จิตอาสา..

ฉก.ชน.สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมบริการด้วยใจ จิตอาสา..
++วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ฉกชน.สพป.สบ.๒ นำโดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานำคณะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จ.ยะลา มีนักเรียน ๘๘ คน จำนวน ๒ รถบัส เดินทางเข้าร่วมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ ๔ ที่จังหวัดขอนแก่น โดย สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้จัดเตรียมเครื่องดื่ม พร้อมขนมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นไว้คอยต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง สร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือนจาก จ.ยะลาเป็นอย่างยิ่ง