บุคลากร สพป.สร.1 ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้ายู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ปี 2562

วันที่  31 มีนาคม  2562  ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ร่วมพิธีงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ปี 2562  จังหวัดสุรินทร์  โดย นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ประธานในพิธี  นำรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราช ทหาร ตำรวจ  ประกอบพิธี  อนึ่งวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม  ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อให้รัฐบาล และประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้นทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทย มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านการเมือง การทหาร ที่ทรงทำนุบำรุง และสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ พระองค์ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ “เงินถุงแดง” ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้ ทั้งนี้  ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุรินทร์  ประจำปี  2561  อีกด้วย