สพป.น่าน เขต 2 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต และการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริต และจิตสำนึกความเป็นไทย พบปะแจ้งความเคลื่อนไหวและข้อราชการต่างๆ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.น่าน เขต 2