สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนบ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนบ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ พร้อมด้วยนายธงชัย วงค์กาอินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ อนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงรัตนา พุ่มฟัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ บ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัยทั้งหลัง ทั้งนี้ได้ประสานผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไป