สพป.น่าน เขต 2 มอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา และนางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ ให้กำลังใจเด็กหญิงฉันทนา อุ่นถิ่น และครอบครัว นักเรียนโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พร้อมทั้งมอบเสื้อผ้า เครื่องใช้จำเป็นในเบื้องต้น